Tidligere Hobøl kommune

Blå kulturhistoriske skilt på Tomter, Ringvoll og Knapstad.

Communalbygningen, Gamle Hagen skole

I 1844 fikk Hobøl herred fikk sitt første kommunehus og sin første faste skole. Det ble bygd på Bjerve gård sin grunn. Dette er et av landets eldste kommunalbygninger. I 1858 ble det også Hobøl Sparebanks første banklokale. Bygget eies nå av Hobøl historielag. I 2. etasje skal det originale formannskapsrommet settes i stand. Det var innredet med 1 bord, 3 stoler, 3 benker, 2 lysestaker, 1 lysesaks og 2 pund lys. Her vil det være en utstilling som dokumenterer Hobøl kommunes 182 år gamle historie, arkiv og møterom.

 

Foss skole 

Foss skole ble en del av skolesentraliseringen i Hobøl rundt år 1900. Den startet med den nye Kommunalbygningen, bankbygningen og sentralskolen på Hagen i 1897. Tomter skole kom i 1902 og erstattet Vegger skole og gamle Tomter skole. Foss skole erstattet Holt skole og Heia skole, to skolebygninger som ble «ofret» når nye E18 kom gjennom bygda. Disse skolebygningene i Foss-krets var de eneste forsamlingslokalene fram til rundt 1920 og var det som bandt kretsen sammen.

 

Tomter stasjon 

Tomter stasjon ble først kalt Engen stasjon siden den var bygd på Engen gårds grunn. Stasjonen og jernbanen betydde enormt mye for bygda og bygdene rundt. Fra å reise med hest til Christiania og bruke 1-2 dager kom en nå fram og tilbake på få timer. Stasjonen var mer enn jernbane, her var det post og det ble også innvilget salg av øl.
 

 

Norddalen sag og tredreieri

Inne ser det akkurat ut slik arbeiderne forlot arbeidsplassen i slutten av 1960-tallet. Det er et unikt industriminne der en 2-3 ganger i året setter i gang saga – drevet av vannkraft.
Her produserte en også som en av de første, strøm til lys. Det er Hobøl historielag som nå eier og drifter kulturminnet. Det blå skiltet er stjålet.

 

Skjellfoss mølle

Skjellfoss sag og mølle har lang historie. Her hadde bant annet Mosseborgerne sine interesser for å sikre seg trelast og tømmer fra Hobøl. I Hobøl elva ble det fløtt mye tømmer helt opp til 1930. Eiere på Skjellfoss og trelasthandlere i Moss kjøpte opp tømmer i Østerdalen. Det ble fløtet på Glomma og Øyeren, tatt på land i Enebakk og fraktet over til Mjær og ned Hobøl elva bl.a. til Skjelfoss og videre til sagbruk i Moss. Skjellfoss mølle brant i 2013, dermed forsvant skiltet også.