Kulturskole

Gruppeundervisning og individuell undervisning tillates med elever fra grunnskoler på «gult» nivå.

Uke 15: Ingen fysisk undervisning for elever fra skoler med «rødt» tiltaksnivå. Gjelder Askim og alle ungdomsskolene og videregående skoler i kommunen.

Kulturskoleuka flyttes til uke 23.