Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kulturskole

Indre Østfold kulturskole utsetter oppstart av undervisningen til uke 36, fra mandag 31. august. Dette under forutsetning av at smittesituasjonen ikke forverres.