Viktig informasjon om korona/covid-19:

Kulturskole

Kulturskolen går over til rødt undervisningsnivå de neste to ukene (uke 1 og 2). Individuell undervisning kan fortsatt gjennomføres fysisk, men all gruppeundervisning i kulturskolen avlyses ut uke 2.