Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kulturskole

Kulturskolen opprettholder sin undervisning med enkeltundervisning og grupper. Dette under forutsetning av at smittesituasjonen ikke forverres. Situasjonen vurderes fortløpende og kulturskolen følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra kommunen.