Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kultur- og arrangementsstøtte

Tilskudd til lag og foreninger i 2020 tildeles etter retningslinjer for 2019, for de enkelte kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg.  

I løpet av 2020 vil vi invitere til en prosess sammen med representanter fra kulturlivet som driver med idrett og annet frivillig arbeid, slik at vi i fellesskap ser på hvordan samarbeid mellom kommune og frivillighet skal foregå i fremtiden. Dette gjelder også tilskuddsordninger.

I 2020 videreføres retningslinjer for kulturstøtte som tidligere er vedtatt i den enkelte kommune. Lag og foreninger søker etter gjelde retningslinjer for 2019.

Retningslinjer

Søknadsfrist

For grunntilskudd til lag og foreninger, merk at det er felles søknadsfrist 15. april.

Søknadsskjema

I Indre Østfold kommune benytter vi kun elektroniske søknadsskjema. 

Søknadsskjema for kulturmidler

Søknadsskjema for arrangementsstøtte – underskuddsgaranti