Friluftsliv og turkart

Friluftsliv og turkart

Det er flere aktører som tilbyr og presenterer gode turkart og turforslag. Vi anbefaler at du blant annet tar en kikk på Turkart Østfold, Ut.no og DNT Indre Østfold.

DNT Indre Østfold

Turkart Østfold

Ut.no

Plan for friluftslivets ferdselsårer

I dokumentene under kan du lese om hvordan vi identifisere, ivaretar og utvikler stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftslivet.

Her finner du kommunens plan for friluftslivets ferdselsårer (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 - plan friluftslivets ferdselsårer (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - plan for friluftslivets ferdselsårer (PDF, 656 kB)

Vedlegg 3 - Liste over kartlagte og verdsatte friluftslivsområder (PDF, 250 kB)