Indre Østfold kommune

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal ordning. Den skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Enhet kulturutvikling har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Den kulturelle spaserstokken i Indre Østfold kommune. 

Hvis du har spørsmål om ordningen ta kontakt med Kjersti Anett Bredeg Karlsrud, kulturprodusent.

E-post: kjersti.karlsrud@io.kommune.no