Den kulturelle spaserstokken

     

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal ordning. Den skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Seksjon kulturutvikling har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Den kulturelle spaserstokken i indre Østfold kommune.