Mens innbyggerne oppfordres til å holde seg mest mulig i ro, sørger frivillige for å levere bøker fra bibliotekene. Møt noen av ildsjelene som bringer lesegleden hjem. 

Rommet er på ca 20m2 og planen er å få på plass en prosjekter og lerret, slik at man også får mulighet til å kunne gjennomføre digitale møter og visninger.
 

 

Hvordan få til beste praksis for samarbeid mellom innbyggertorg og bibliotek?

Som følge av endrede retningslinjer for covid-19, kan vi åpne bibliotekene igjen fra og med 14. april. Les kommunens retningslinjer for covid-19 gjeldende fra 12. april her. Dette er de spesifiserte retningslinjer som gjelder for våre innbyggertorg og bibliotek: 

I løpet av denne og neste uke bytter fire av fem innbyggertorg og bibliotek biblioteksystem. Dette betyr noen endringer for deg som låner.