Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Bylandskapet som sosial arena - utstilling på våre innbyggertorg og bibliotek

Bylandskapet som sosial arena - utstilling på våre innbyggertorg og bibliotek

Hvilke samfunnsmessige og kulturelle utfordringer står Mysen og Askim overfor i dag? Hvordan utvikles byrommene best? Dette har landskapsarkitekt-studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås sett på i sine casestudier denne høsten. I hele januar stiller studentene ut sine arbeider på Askim og Mysen innbyggertorg og bibliotek. 

I Askim har studentene blant annet sett på prinsipper for kulturbasert næringsutvikling, de har sett på parker, byrom, parkakse og en turstrategi for eldre. 

I Mysen har de jobbet med en gang- og sykkelstrategi, de har sett på muligheter for barn i byen og en møteplass kalt Byhagen. 

Velkommen til å se utstillingene! 

I slutten av januar vil det inviteres til presentasjoner ved studentene.