Nyheter

 

Vi samarbeider med Aldring og helse, KS og Statsforvalteren for at ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenestene får faglig påfyll og eksempler for god praksis i eget arbeid. 

 

 

Også i 2022 var Fag- og tjenesteutviklingskonferansen på Quality, Sarpsborg. "Løsningene ligger i Østfold-fellesskapet" var årets tema. 

Fagdag etikk i lindrende omsorg og behandling foregikk på Mysen. Trykk på presentasjonene, som åpnes i nytt vindu.

Prosjektet "Sammen om kvalitet på lik linje" arrangerte i går fagdag for deltakere i fagnettverk for tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo og Viken. Fagdagen ble avholdt på Folkets hus i Lillestrøm. Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken støttet fagdagen, slik at det var gratis å delta. 

Her er presentasjoner vi har fått anledning til å dele fra konferansen 7. juni.

Her finner du nettressurser, videoer og annen informasjon.

Utviklingssenteret har gjennomført tre webinarer. Se opptak og presentasjoner fra de siste webinarene på siden.

 

 

 

I saken får du en løpende oversikt!

Vi inviterer til webinarer om temaene i kvalitetsreformen Leve hele livet. Les mer i saken. 

 Vi har oppsummert aktiviteter og satsninger i vedlagte rapport. Takk for god dialog i året som vi har lagt bak oss!