Verktøy for funksjonsvurdering i rehabilitering - sluttrapport

Basert på Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019) er det gjennomført et prosjektarbeid. 

Utviklingssenteret ledet prosjektet og samarbeidet med Eidsberg kommune, nye Indre Østfold kommune og Helsehuset i Indre Østfold.

Verktøy for funksjonsvurdering er testet ut og omtales i vedlagte sluttrapport.

Finansiering: Opptrappingsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen).