Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Målgruppen for trygghetsalarm er eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Med trygghetsalarmen kan de ved hjelp av en trådløs, bærbar alarmknapp enkelt skaffe hjelp hvis det trengs.

Hvordan fungerer alarmen?

Ved ett trykk på knappen, kan toveis samtale føres med mottaker av alarmmeldingen, og hjelpen er underveis.

Trygghetsalarmer finnes i flere utgaver for tilkobling til det analoge telenettet, bredbåndsnettet og mobilnettet.

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.

Alle som tildeles trygghetsalarm, får montert nøkkelboks og må framskaffe ekstra nøkkel.

Pris

Betaling for trygghetsalarm vurderes i forhold til husstandens samlede nettoinntekt.

Søk om trygghetsalarm

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no