Rehabilitering, fysioterapi- og ergoterapitjenester i hjemmet

Rehabilitering, fysioterapi- og ergoterapitjenester i hjemmet

Om tjenesten

Dette er en tjeneste til deg over 23 år som har behov for rehabilitering, fysioterapi og/eller ergoterapi på grunn av sykdom, nedsatt funksjon eller andre årsaker.

Rehabilitering, fysioterapi og/eller ergoterapi skal gi en vesentlig bedring av din sykdom og funksjonsevne for at du skal kunne motta disse tjenestene.

Tjenesten er tidsavgrenset. Hvor lenge tilbudet varer, avgjøres av oss i samarbeid med deg ut ifra en faglig vurdering og dine behov. Det er egenandel på fysioterapi i hjemmet.

Slik går vi fram

Først kartlegger vi ditt funksjonsnivå, dine omgivelser og hvordan du utfører dagliglivets aktiviteter. Du setter mål sammen med oss, og tiltakene skal være tilpasset ditt behov og sikre at du når dine mål. Vi vurderer behov for tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av hjemmet, i samarbeid med deg og eventuelle andre tjenester.

Vårt fokus er mestring, deltagelse og egenaktivitet. Vi tilbyr individuell eller gruppebasert oppfølging. Når det er aktuelt, henviser vi deg videre til andre tilbud eller gir råd og veiledning til deg, pårørende og/eller annet helsepersonell. 

Ventetid

Tjenestene må fordeles til de som har størst behov for hjelp. Hvor lenge du må vente for å motta tjenesten, kan variere etter våre prioriteringer og kapasitet. Ved ferie og sykefravær, må du regne med lengre ventetid.

Dette kan du forvente av oss

 • Våre ansatte har god faglig kompetanse og tjenesten skal være tilpasset dine behov
 • Vi har fokus på helhetlig pasientforløp og samarbeider med andre helsetjenester for at du skal få et best mulig tilbud
 • Vi behandler deg, dine pårørende og hjemmet ditt med respekt og høflighet
 • Våre ansatte har synlig legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi er ansatt i Indre Østfold kommune
 • Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Vi har fokus på god håndhygiene
 • Vi bruker arbeidsantrekk, skoovertrekk og eventuelt annen påkledning som arbeidsoppgavene krever
 • Våre ansatte overholder taushetsplikten
 • Vi har ansatte av begge kjønn og med ulik etnisk bakgrunn
 • Vi tar hensyn til din etniske, kulturelle og språklige bakgrunn
 • Vi forsøker alltid å komme til avtalt tid, men akutte hendelser kan føre til at det blir endringer. Vi gir deg beskjed hvis det skjer
 • Vi gir deg opplæring og oppfølging av tekniske og/eller velferdsteknologiske hjelpemidler som kommunen tilbyr
 • Vi har ikke lov til å ta imot gaver fra brukerne. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi
 • Vi dokumenterer oppfølgingen etter journalføringsplikten, og bruker kommunens elektroniske journalføringssystem til dette
 • Vi tar deg med på råd når det kan bli endringer i tjenesten

Dette forventer vi av deg

 • Du er motivert for å ta imot tilbud fra oss, deltar aktivt i valg av tiltak og behandling og samarbeider om oppfølging
 • Du gjennomfører avtalt egentrening og tar ansvar for egen helse
 • Du opptrer med høflighet og respekt, også når vi i noen tilfeller ikke kan innfri alle dine forventninger om behov for hjelp
 • Du respekterer at vi har taushetsplikt
 • Du sier ifra til oss når du har noe du vil ta opp eller ikke er fornøyd med tjenesten du får
 • Du er til stede til avtalt tid eller gir beskjed i god tid hvis du ikke kan møte som avtalt
 • Du lufter godt i god tid hvis du røyker inne. Ingen røyker inne mens vi er til stede
 • Du holder dyr i bånd eller innelukket i andre rom når vi er til stede 
 • Du har synlig navn og nummer på huset med opplyst inngang 
 • Du sørger for at veien er kjørbar og at trappen er måket/strødd
 • Du legger til rette for at vi kommer oss inn til deg, siden vi ikke har nøkler
 • Du sørger for at våpen er forsvarlig og lovmessig oppbevart

Skjema

Henvisningsskjema til rehabilitering, ergoterapi, fysioterapi og smerteskole

Hva koster det? 

Fra 1. mai 2022 er det innført egenandeler for fysioterapi i Indre Østfold kommune.

Under finner du informasjon om hvem som skal betale egenandel og hvem som er unntatt, i tillegg til priser og informasjon om faktura:

Informasjon om egenandeler for fysioterapi (PDF, 108 kB)

Trenger du å kontakte oss?

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ringer du 113 eller legevakten på telefon 116 117.

Vakttelefonen vår er åpen på hverdager kl. 08.30-10.00.

Telefon: 400 22 870

Henvisningsskjema

Skjemaet skal ikke brukes av deg som kan benytte deg av fysikalske institutter.

Henvisningsskjema til ergoterapi og fysioterapi

Du kan også ta kontakt med Innbyggertorget.
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no

Du har mulighet til å ta direkte kontakt med fagpersonen som følger deg opp. Telefonnummeret får du på første besøk.