Middag til hjemmeboende

Priser

Helpensjon fra kommunalt kjøkken pr. måned kr. 4 200,-
Middagsabonnement fra kommunalt kjøkken pr. måned kr. 2 800,-
Middag til hjemmeboende pr. dag kr. 86,-
Middag til hjemmeboende med dessert pr. dag kr. 98,-
Transport av mat pr. gang kr. 20,-

Søk om middag til hjemmeboende

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no