Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp)

Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp)

Hjemmetjenesten gir tjenester i form av hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp.

Hjemmesykepleie

Dette er et tilbud til deg som trenger hjemmesykepleie i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Hjemmesykepleien gir helsetjenester i hjemmet, som for eksempel:

 • Opplæring og trening av ferdigheter slik at du kan ta vare på din egen helse
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Hjelp med håndtering av medisiner
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebygging av sykdom
 • Sårbehandling, prøvetaking og injeksjoner for deg som ikke kan oppsøke legekontor
 • Hjelp til lindring av symptomer
 • Stell og pleie til alvorlige syke og døende

Vi som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil vi gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du selv skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Søk om hjemmesykepleie

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Dette er et tilbud til deg som trenger hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Du som mottar tjenesten, skal være til stede når hjelpen gis.

Søk om praktisk bistand/hjemmehjelp

Dette kan du få hjelp til

 • Gulvvask, støvsuging, risting av matter (ikke tepper) og støvtørring gjøres normalt en gang per måned. Vi rengjør i rom, bad og WC som er i daglig bruk
 • Skift av sengetøy
 • Vask av klær

Barnerom til funksjonsfriske barn over tolv år rengjøres ikke. Vi bistår heller ikke med vindusvask, rundvask, skifte av gardiner, vask av skap innvendig, bæring av ved/fyring og snømåking.

Krav til boligen og nødvendig utstyr

 • Gulvtepper blir støvsuget, ikke ristet
 • God støvsuger
 • Rene kluter, støvkluter og vaskemidler (eventuelt miljøkluter som ikke trenger vaskemidler)
 • Vaskebøtte og mopper, toalettbørste
 • Kluter og mopper må rengjøres mellom hvert besøk og skal skiftes ut ved behov

Dette kan du forvente av oss

 • Vi mener du er viktig for oss
 • Vi har fokus på helhetlig pasientforløp og samarbeider med andre helsetjenester for at du skal få et best mulig tilbud
 • Vi ivaretar dine behov for hjelp i ditt eget hjem, så langt det er forsvarlig ut ifra helsen din
 • Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg, ut ifra dine ressurser og hjelpebehov
 • Vi behandler deg, dine pårørende og hjemmet ditt med respekt og høflighet
 • Våre ansatte overholder taushetsplikten
 • Våre ansatte har synlig legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi er ansatt i Indre Østfold kommune
 • Vi bruker arbeidsantrekk, skoovertrekk og eventuelt annen påkledning som arbeidsoppgavene krever
 • Vi har ansatte av begge kjønn og med ulik etnisk bakgrunn
 • Vi tar deg med på råd når det kan bli endringer i tjenesten. Du får muntlig og/eller skriftlig melding hvis tjenesten endres
 • Vi gir deg opplæring og oppfølging av tekniske og/eller velferdsteknologiske hjelpemidler som kommunen tilbyr

Dette forventer vi av deg

 • Du sørger for tilrettelegging av hjemmet med utstyr og hjelpemidler hvis det er behov for det
 • Du tar i bruk hjelpemidler hvis det er behov for det
 • Du sørger for å ha seng i den etasjen der du skal oppholde deg
 • Du utfører de oppgavene du klarer selv. Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring av oppgaver. Hvis du har behov for det, vil du få opplæring og opptrening til du mestrer oppgaven selv
 • Du respekterer at vi har taushetsplikt
 • Du som har trygghetsalarm, bruker den bare hvis du har akutt behov for helsehjelp
 • Du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller reiser bort
 • Du lufter godt hvis du røyker inne. Vi ønsker at du ikke røyker den siste timen før vi kommer
 • Du holder dyr i bånd eller innelukket i andre rom
 • Du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til oppvarming av mat
 • Du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpefunksjon
 • Du har rene håndklær, kluter, såpe og lignende hvis du skal ha hjelp til personlig hygiene
 • Du har avfallsbeholder som er stor nok til husholdningens behov
 • Du har synlig navn og nummer på huset med opplyst inngang 
 • Du sørger for at veien er kjørbar og at trappen er måket/strødd
 • Du sørger for at eventuelle våpen er forsvarlig og lovmessig oppbevart, det vil si at de ikke ligger fremme

Trenger du å kontakte oss?

Vil du kontakte oss (på dagtid, kveld og natt), ringer du telefon 69 68 10 00. Følg forklaringen du får for tastevalg.

Akutt helsehjelp

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ringer du 113 eller legevakten på telefon 116 117.