Løkentunet

Løkentunet

Fra 1. januar 2020 ble Løkentunet en enhet i seksjon Pleie og omsorg i Indre Østfold kommune.

Våre mål

Sykehjemmet skal være et sted preget av trygghet og samhold. Vi ønsker at pasienter og medarbeidere skal oppleve glede og trivsel gjennom holdninger, samarbeid og organisering. Ønskene til deg som er beboer, er viktige for oss. 

Vi tilbyr opphold som skal bedre almenntilstanden og funksjonsnivået til deg som søker, og som skal gi avlastning til pårørende.

Hva er et korttidsopphold?

Et korttidsopphold er et tidsbegrenset, planlagt opphold. Du kan søke selv eller legen/sykehuset kan søke for deg. Målet for oppholdet er at du kan komme deg igjen etter sykdom eller sykehusopphold, eller hvis du har hatt fallende allmenntilstand over tid.

Tilbudet på korttidsavdelingen

 • du får kartleggingssamtale med sykepleier når du kommer til oss
 • vi har leger, sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter
 • vi kan henvise til fysioterapi og ergoterapi ved behov
 • vi hjelper deg med dine daglige gjøremål
 • vi hjelper deg med å bestille time hos fastlege
 • vi hjelper deg med medisiner
 • vi kan bestille frisør og fotpleie for deg
 • vi har kantine
 • vi har sosiale tilstelninger

Hvem kan få et korttidsopphold?

Alle hjemmeboende i Indre Østfold kommune kan få dette tilbudet. 

Alle søknader blir behandlet manuelt. Er du ny søker, vil du kunne få hjemmebesøk av en saksbehandler som kartlegger behovet ditt.

Hva må du huske på før du kommer til korttidsavdelingen?

 • du må merke alt tøyet ditt hvis det skal vaskes av Løkentunet
 • du må ta med medisinske opplysninger, eventuelle kontrolltimer og medisinoversikt
 • du må ta med dine egne medisiner
 • du må ta med hjelpemidler hvis du har det

Hvordan søker du om opphold?

Du får søknadsskjema utlevert på et av kommunens innbyggertorg, eller du kan skrive det ut via denne lenken

Gå til papirskjema for utskrift (PDF, 134 kB)

Du kan også søke elektronisk via denne lenken

Gå til søknadsskjema

Velger du å benytte søknadsskjemaet på papir skal du sende det i posten til:
Indre Østfold kommune, Løkentunet
Postboks 34
1861 Trøgstad

Hjelpemidler

Hvis du trenger hjelpemidler, kan du ringe kommunen på telefon 69 68 10 00 for å avtale korttidsutlån av hjelpemidler.

Verdigjenstander

Avdelingen tar ikke ansvar for verdisaker/penger.

Vi anbefaler at du som er pårørende oppbevarer smykker og andre verdigjenstander for pasienten. Du som er pasient bør ha innboforsikring som dekker tap/ødeleggelse av høreapparat, briller, telefon, tv og lignende. Skader og tap av dette dekkes ikke av kommunens forsikring.

Måltidsservering

 • Frokost ca. kl. 09.00
 • Lunsj ca. kl. 12.00
 • Middag ca. kl. 15.30
 • Kveldsmat ca. kl. 19.00

Du som er pasient, får mat når du ønsker.

Det er ikke faste besøkstider på avdelingen. Vi ber deg som er på besøk om å respektere måltidene og unngå besøk på disse tidspunktene. 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Indre Østfold kommune, Løkentunet
Postboks 34
1861 Trøgstad

Besøksadresse:
Løkenveien 16
1830 Askim

Telefonnummer:
Løkentunet sentralbord: 69 68 15 00

Korttidsavdelinger: 457 31 175 

Innbyggertorget: 69 68 10 00

Avdelingsleder Inger Johanne Gaustad, e-post inger.gaustad@io.kommune.no

Enhetsleder Gerd Anette Simonsen, e-post gerd.simonsen@io.kommune.no