Hobøl bo- og behandlingssenter

Hobøl bo- og behandlingssenter

 

 

 

 

 

 

Fra 1.1.2020 er Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS) en enhet med felles ledelse, og en del av seksjon Pleie og omsorg i Indre Østfold kommune.

HBBS er delt inn i tre bogrupper med egne fellesarealer og en koselig hage.

Avdelingene organiseres i primærsykepleie og pasientene får tildelt primærkontakt som også blir pårørendes kontaktperson.

Sykepleiere/fagarbeidere og assistenter er ansvarlige for daglig stell, pleie og omsorg.

Målsetting

Sykehjemmet skal være et sted preget av trygghet og samhold. Vi ønsker at pasienter og medarbeider gjennom holdninger, samhandling og organisering opplever glede og trivsel. Beboernes ønsker skal tillegges stor vekt. 

Sykehjemsplasser og dagtilbud

Langtidsopphold

Når pasienten får vedtak om langtidsopphold blir sykehjemmet pasientens hjem som møbleres med egne møbler. Det betales en fastsatt egenbetaling (vederlag) hver måned. Personalet bistår med hjelp og veiledning. Telefon, aviser og andre tidsskrifter betales av beboeren, mens tv-lisens er gratis.

Fast langtidsplass gis primært på enkeltrom, men det kan hende at det i påvente av ledig rom må benyttes dobbeltrom

Innkjøp av tøy og sko foretas av pårørende, men personalet kan være behjelpelig. HBBS får jevnlig besøk av firmaer som selger klær og sko. Ved vedtak om fast plass vil en bli bedt om å fylle ut bakgrunnsskjema på beboer. Det er lurt at beboer og pårørende fyller ut dette sammen.

I henhold til forskrift om sykehjemsplass dekker vederlaget kost og losji. I dette ligger at sykehjemmet kjøper inn en standardtype sjampo, såpe, tannkrem osv. Ønsker pasienten å bruke egne toalettsaker er det selvfølgelig helt greit.

Sykehjemslegen er til stede to dager i uken, samt at turnuslege er noen timer på sykehjemmet. Hvis det er behov for tilsyn av legevaktslege betales dette av sykehjemmet, det samme gjelder egenandel for besøk hos spesialisthelsetjeneste. Nødvendige medisiner foreskrevet av sykehjemslege, legevaktslege og spesialisthelsetjeneste, samt nødvendig medisinsk forbruksmateriell dekkes av sykehjemmet. Egenandel til reiseutgifter til lege og spesialist dekkes normalt av sykehjemmet

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for de som har innvilget sykehjemsplass. Ved tannlegetime må en prøve å tilpasse timene slik at pårørende har mulighet for å følge. Tannpleier sjekker årlig tannstatus. Dersom tannpleier/tannlege ordinerer spesialtannkrem, ordner vi det. 

Vaskeriet

Sykehjemmet vasker privat tøy for pasientene. Alle klær må merkes med navn/nr. Pårørende kan vaske tøyet selv hjemme dersom det er ønskelig. 

Kjøkkenet

Det lages ukentlige menyer som henges opp på avdelingene og legges på skranken ved kjøkkenet. Beboere i omsorgsboliger, pårørende og andre som ønsker å spise i spisesalen kan bestille middag. Dette kan gjøres samme dag og betales med VIPPS. Beboere i omsorgsboliger får månedlig faktura. 

Frisør og fotpleie

Tilstede faste dager. Det kan bestilles time gjennom en avtalebok i resepsjonen. Dette betales av den enkelte pasient. Det kan brukes vipps eller kontant. 

Klage

Du kan etter lovverket klage hvis du finner forholdene ved sykehjemmet kritikkverdige. Klage sendes Indre Østfold kommune v/enhetsleder Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter, eller direkte til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken. Vi har også en postkasse ved hovedinngangen for ris og ros. Skriv gjerne under, men det er ikke nødvendig hvis du ønsker å være anonym.

Pårørende

Vi erfarer at pårørende er en viktig ressurs i hverdagen, ikke bare sosialt, men også for å kunne følge til ulike timer hos tannlege, sykehus ol. Ulike sosiale arrangementer foregår på HBBS jevnlig, og vi oppfordrer pårørende til å delta. Det er ønskelig å få ut generell informasjon ofte og jevnlig, og de pårørende som har e-post adresse kan oppgi denne. 

Frivillige

Vi ønsker oss et levende sykehjem der frivillige skal kjenne seg velkomne og der deres viktige innsats blir verdsatt og benyttet. På HBBS er det mange tilbud: underholdning bla i samband med den Kulturelle spaserstokk, Sykling uten grenser, Bingo, andakter ved prest, julebord, 17. mai-arrangement, diverse konserter, osv.

Verdigjenstander

Det anbefales at pårørende oppbevarer smykker og andre verdigjenstander, og at pasienten har innboforsikring som dekker tap/ødeleggelse av høreapparat, briller, telefon, tv osv. (dette dekkes ikke av kommunen eller kommunens forsikring)

Måltidsservering (pasientene får mat når de ønsker)

  • Frokost ca. kl. 09.00
  • Lunsj ca. kl. 12.30
  • Middag ca. kl. 16.00
  • Kveldsmat ca. kl. 19.00

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Indre Østfold kommune
Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter
Postboks 34
1861 Trøgstad

Besøksadresse og telefonnummer:
Hobøl bo- og behandlingssenter 
Gaupefaret 5
1823 Knapstad

Tlf. Post 1: 992 18 234

Tlf. Post 2: 400 34 676

Tlf. Post 3: 977 70 847

Avdelingsleder Kathrine Storkås
E-post: kathrine.storkas@io.kommune.no, tlf. 940 26 802

Enhetsleder Grinitun og HBBS: Irene H. Skavås
Epost: irene.holtet.skavas@io.kommune.no, tlf. 404 37 621