Grinitun

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1.1.2020 er Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter en enhet med felles ledelse, og en del av seksjon Pleie og omsorg i Indre Østfold kommune.

Grinitun er delt inn i 4 bogrupper med egne fellesarealer og en koselig Sansehage.

Avdelingene er organisert i primærsykepleie og pasientene får tildelt primærkontakt som også blir pårørendes kontaktperson.

Sykepleiere/fagarbeidere og assistenter er ansvarlige for daglig stell, pleie og omsorg

Målsetting

Sykehjemmet skal være et sted preget av trygghet og samhold. Vi ønsker at pasienter og medarbeider gjennom holdninger, samhandling og organisering opplever glede og trivsel. Beboernes ønsker skal tillegges stor vekt.

Sykehjemsplasser og dagtilbud

Langtidsopphold 

Når pasienten får vedtak om langtidsopphold blir sykehjemmet pasientens hjem som møbleres med egne møbler. Det betales en fastsatt egenbetaling (vederlag) hver måned. Personalet bistår med hjelp og veiledning. Telefon, aviser og andre tidsskrifter betales av beboeren, mens tv-lisens er gratis.

Fast langtidsplass gis primært på enkeltrom, men det kan hende at det i påvente av ledig rom må benyttes dobbeltrom

Innkjøp av tøy og sko foretas av pårørende, men personalet kan være behjelpelig. Grinitun får jevnlig besøk av firmaer som selger klær og sko. Ved vedtak om fast plass vil en bli bedt om å fylle ut bakgrunnsskjema på beboer. Det er lurt at beboer og pårørende fyller ut dette sammen.

I henhold til forskrift om sykehjemsplass dekker vederlaget kost og losji. Det inkluderer at sykehjemmet kjøper inn en standardtype sjampo, såpe, tannkrem osv.  Ønsker pasienten å bruke egne toalettsaker er det selvfølgelig helt greit.

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for de som har innvilget sykehjemsplass. Ved tannlegetime må en prøve å tilpasse timene slik at pårørende har mulighet for å følge. Tannpleier sjekker årlig tannstatus. Dersom tannpleier/tannlege ordinerer spesialtannkrem ordner vi det.

Sykehjemslegen er til stede to dager i uken, samt at turnuslege er noen timer på sykehjemmet. Hvis det er behov for tilsyn av legevaktslege betales dette av sykehjemmet, det samme gjelder egenandel for besøk hos spesialisthelsetjeneste. Nødvendige medisiner foreskrevet av sykehjemslege, legevaktslege og spesialisthelsetjeneste, samt nødvendig medisinsk forbruksmateriell dekkes av sykehjemmet.  Egenandel til reiseutgifter til lege og spesialist dekkes normalt av sykehjemmet. 

Vaskeriet

Sykehjemmet vasker privat tøy for pasientene. Alle klær må merkes med navn/nr. Pårørende kan vaske tøyet selv hjemme dersom det er ønskelig. 

Kjøkkenet

Det lages ukentlige menyer som henges opp på avdelingene og legges på skranken ved kjøkkenet. Beboere i omsorgsboliger, pårørende og andre som ønsker å spise i spisesalen kan bestille middag. Dette kan gjøres samme dag og betales med VIPPS. Beboere i omsorgsboliger får månedlig faktura. 

Mer informasjon om måltider og priser finner du her

Frisør og fotpleie

Tilstede faste dager. Det kan bestilles time gjennom en avtale-bok i resepsjonen. Dette betales av den enkelte pasient. Det kan brukes vipps eller kontant. 

Klage

Du kan etter lovverket klage hvis du finner forholdene ved sykehjemmet kritikkverdige. Klage sendes Indre Østfold kommune v/enhetsleder Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter, eller direkte til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken. Vi har også en postkasse ved hovedinngangen for ris og ros. Skriv gjerne under, men det er ikke nødvendig hvis du ønsker å være anonym.

Pårørende

Vi erfarer at pårørende er en viktig ressurs i hverdagen, ikke bare sosialt, men også for å kunne følge til ulike timer hos tannlege, sykehus o.l. Ulike sosiale arrangementer foregår på Grinitun jevnlig, og vi oppfordrer pårørende til å delta. Det er ønskelig å få ut generell informasjon ofte og jevnlig, og de pårørende som har e-post adresse kan oppgi denne. 

Frivillige 

Vi ønsker oss et levende sykehjem der frivillige skal kjenne seg velkomne og der deres viktige innsats blir verdsatt og benyttet. På Grinitun er det mange tilbud: underholdning bla i samband med den Kulturelle spaserstokk, Sykling uten grenser, Eldres hyggestund, Bingo, Søndagsklubben, andakter ved prest, besøksbaby, Grisefest osv.

Verdigjenstander

Det anbefales at pårørende oppbevarer smykker og andre verdigjenstander, og at pasienten har innboforsikring som dekker tap/ødeleggelse av høreapparat, briller, telefon, tv osv. (dette dekkes ikke av kommunen eller kommunens forsikring) 

Måltidsservering (Pasientene får mat når de ønsker)

  • Frokost ca. kl. 09.00
  • Lunsj ca. kl. 12.00
  • Middag ca. kl. 15.30
  • Kveldsmat ca. kl. 19.00

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Indre Østfold kommune 
Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter
Postboks 34
1861 Trøgstad

Besøksadresse og telefonnummer: 
Grinitun
Grinistubben 3
1820 Spydeberg

Tlf. Bogruppe 1: 458 78 259

Tlf. Bogruppe 2: 458 78 239

Tlf. Bogruppe 3: 458 78 244

Tlf. Bogruppe 4: 459 70 518

Avdelingsleder bogruppe 1: Ulla Mantere
E-post: ulla.mantere@io.kommune.no, tlf. 404 06 287

Avdelingsleder bogruppe 2,3 og 4: Eirin Haanes
E-post: eirin.haanes@io.kommune.no, tlf. 477 91 923

Enhetsleder Grinitun og HBBS: Irene H. Skavås
Epost: irene.holtet.skavas@io.kommune.no, tlf. 404 37 621