Edwin Ruuds omsorgssenter

Edwin Ruuds omsorgssenter

Institusjonen ivaretar ulike tjenester, oppgaver og behov som en del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Institusjonen har både sykehjem og omsorgsboliger, som skal levere tjenester med kvalitet og i et omfang som møter brukernes behov på en faglig forsvarlig måte. Sykehjemmet har som hovedoppgave å yte tjenester innen rehabilitering, korttid og avlastningsopphold i tillegg til et botilbud med heldøgns omsorg.

Det beste stedet å være for meg – akkurat nå

Visjonen skal være levende, og gjenspeiles i våre ansattes holdninger og verdier. Det innebærer at vi samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag. Hos oss er vi inkluderende og møter alle med åpenhet og respekt. Sammen skal vi sørge for at vi er en institusjon som er engasjert, kreativ og fremtidsrettet

Edwin Ruuds omsorgssenter skal forvalte sitt samfunnsansvar og yte tjenester på en etisk og sosial ansvarlig måte med bakgrunn i fem verdier. Dette innebærer at verdiene tillit, mot, åpenhet, anerkjennelse og respekt skal gjenspeiles i vårt møte med medarbeidere og innbyggere.

Korttidsopphold

Måltider

Beboerne får tilbud om frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det er også rutiner for servering av drikke mellom måltidene. Vi tilstreber fleksibilitet ut fra behov og ønsker.

Hovedtidspunkt for måltidene er:

  • Frokost kl. 09.00-09.30
  • Lunsj kl. 12.30-13.00
  • Middag kl. 16.00-17.00
  • Kveldsmat kl. 20.00-20.30

Lege

Det er lege i avdelingen fire dager per uke. På kveld, helger og høytider benyttes legevakt ved behov.

Tannlege

Edwin Ruuds omsorgssenter er tilknyttet den offentlige tannhelsetjenesten i Indre Østfold kommune.

Frisør og fotpleie

Edwin Ruuds omsorgssenter har tilknyttet frisør og fotpleier med egen salong på senteret. Bruk av disse tjenestene betales via regning til den enkelte pasient.

Aktivitetstilbud

Avdelingen ønsker at beboerne i størst mulig grad skal få være deltakende i hverdagen ved avdelingen, ut fra den enkeltes ønsker og ressurser

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen

Telefon: 69 68 10 00

E-post: post@io.kommune.no