Sykehuset Østfold, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling