Selvskading og selvmord

Kommunen har et overordnet sørge-for-ansvar når det er snakk om selvmord og selvskading. 

Vi vil jobbe for å legge til rette for å ha en åpenhet rundt temaer som oppleves som vonde og vanskelige i livet.

Som medmennesker bør vi alle våge å ta den samtalen, selv om temaene kan være både utfordrende og ubehagelige. Når tanker om å ta sitt eget liv eller skade seg selv dukker opp, er det «noe» som ikke fungerer. Mange erfarer at det hjelper å dele tankene med en annen. Det handler om å våge å stole på en som lytter.

Ved å være den som tar initiativ til å spørre direkte, kan du redde liv. Vær direkte, still konkrete spørsmål om selvmord og selvskading, hvis du har «den følelsen» i magen på at noe ikke helt stemmer hos en du har relasjon til.

Aktuelle åpningsspørsmål for en slik samtale kan være:

  • «Hei, hvordan går det egentlig med deg?» Det er viktig å ta seg tid til å lytte til svaret
  • «Har du noen å snakke med?» Hvis personen har det, men du fortsatt føler noe er galt, anerkjenn opplevelsen vedkommende har ved for eksempel å si: «Jeg forstår at dette er en tung periode..»

Still direkte spørsmål ut fra svarene vedkommende har gitt:

  • “Har du tanker om å ta ditt eget liv/kjent på behov for å skade deg selv?” 
  • “Er tankene der hele tiden?” 

Hvis vedkommende svarer ja på direkte spørsmål

Følg opp med spørsmål som kan si noe om hvordan, om nødvendige forberedelser er gjort og om vedkommende har planer om når dette skal gjennomføres: 

  • “Har du tenkt på hvilken måte?”
  • “Har du anskaffet/er i besittelse av/har tilgang til metode?”  
  • "Har du planlagt når du skal gjennomføre det?” (konkrete planer for sted/tid)  

Hva kan du gjøre?

Det viktigste du kan hjelpe til med, er å hjelpe den som sitter med disse tankene til å få hjelp.

Hvis du avdekker hjelpebehovet på dagtid, spør om vedkommende vil ha hjelp til å kontakte:  

  • Fastlegen (ambulanse hvis skadeforsøk er påbegynt)

Hvis du oppdager hjelpebehovet på ettermiddag/kveld/natt, ring:  

  • Legevakten (ambulanse hvis skadeforsøk er påbegynt) 

Hjelpeorganisasjoner

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord 

Nettstedet til LEVE

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 

Nettstedet finner du her 

Det forebyggende arbeidet er en viktig del av folkehelsearbeidet. Som et ledd i utviklingen av dette arbeidet har Indre Østfold kommune satt fokus på arbeid for å forebygge selvmord og selvskading.

Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 3-2 (lovdata.no).