Utvidet praktisk bistand

Du har rett til personlig assistanse hvis du er avhengig av hjelp til egenomsorg eller hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Når du søker om tjenesten vil kommunen vurdere hva du kan gjøre selv, og hva du trenger hjelp til.

Kommunen kan velge å organisere dette som en brukerstyrt personlig assistanse, om dette er en hensiktsmessig organisering. Om det ikke er hensiktsmessig kan kommunen organisere det som personlig assistanse, hvor kommunen selv styrer assistentene, i samarbeid med deg som skal motta tjenesten.

Hvordan søke om utvidet praktisk bistand / personlig assistanse?

Om du har behov for utvidet praktisk bistand / personlig assistanse kan du søke kommunen om dette. Du bør være tydelig og detaljert når du beskriver hva du trenger hjelp til. Du bør også beskrive årsaken til hjelpebehovet.

Praktisk bistand opplæring

Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Noe av dette er det som tidligere var kjent som hjemmehjelp.

Praktisk bistand kan også omfatte opplæring, slik at du som mottar personlig assistanse får hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål over en begrenset periode.

Eksempel på praktisk bistand kan for eksempel være

  • hjelp til innkjøp av mat
  • matlaging
  • vask av klær og bolig
  • hjelp til egenomsorg

Bistand til, og opplæring i, personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.

Hvordan søke om praktisk bistand?

Om du har behov for praktisk bistand kan du søke kommunen om dette. Du bør være tydelig og detaljert når du beskriver hva du trenger hjelp til. Du bør også beskrive årsaken til hjelpebehovet.

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søk om utvidet praktisk bistand

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no