Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre, som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Informasjon om støttekontaktfunksjonen i korona-perioden

Støttekontaktoppdrag kan igjen utføres fra 12. april. Det forutsettes at timene blir utført i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Minner om at personer i risikogrupper bør være forsiktige. Ta gjerne en telefonsamtale eller gå en tur sammen.

Råd og tiltak for befolkningen generelt:

  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet 
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med

Merk!

  • Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du teste deg og isolere deg hjemme til svar på testen foreligger
  • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige

Støttekontakttimer bør ikke benyttes til kafebesøk, turer på kjøpesentre og andre plasser med større folkemengder.

Mange av de personene dere er i kontakt med er i risikogrupper og er ekstra utsatt. Det er derfor viktig at dere tar en vurdering av om timene kan gjennomføres sammen med den dere er støttekontakt for, og i tilfelle på hvilken måte.

Hva gjør en støttekontakt?

Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter dine ønsker. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Krav til søker

Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hva koster det?

Det er gratis å ha støttekontakt. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder.

Søknad

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søk om støttekontakt

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no