Oppfriskningsdose / 4. dose

Oppfriskningsdose / 4. dose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • for personer som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere er det oppstart 1. juli
  • for personer i aldersgruppen 65-74 år er det oppstart 1. september
  • for personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er det planlagt oppstart 1. september

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling.


Slik bestiller du time til koronavaksine 

Beboere på sykehjem

Beboere på sykehjem trenger ikke å bestille time til vaksine selv. Dette administreres og følges opp på hvert enkelt sykehjem, på samme måte som tidligere vaksiner.

Hjemmeboende

Vaksinasjonen foregår på Helsehuset på legevakten på dagtid og du må bestille time på forhånd. 

Her bestiller du vaksine (helsenorge.no)

Trenger du hjelp til å bestille time, kan du sende e-post til: vaksinering@io.kommune.no eller ringe innbyggertorgene på telefon 69 68 10 00.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om vaksinering fra september.
 

Informasjon om oppfriskningsdoser

Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Les mer om oppfriskningsdoser på fhi.no


Gjennomgått covid-19?

Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med to vaksinedoser eller gjennomgått sykdom og én vaksinedose.

Mer informasjon finner du på fhi.no