Status og nyheter om koronasituasjonen

Status Indre Østfold kommune per 29. juli kl. 09.30

Per 29. juli kl. 09.30 er det 1 203 personer som har fått påvist smitte i vår kommune. Dette er det totale antallet fra vi startet å teste 1. mars 2020 og frem til i dag.
Per 27. juli har vi gjennomført 55 281 tester. Siste registrerte smittetilfelle i Indre Østfold kommune er 28. juli. Tallene oppdateres påfølgende dag. 

To nye smittetilfeller onsdag 28. juli

Onsdag 28. juli, har vi to nye smittetilfeller i Indre Østfold kommune. En er smittet i forbindelse med utenlandsopphold og en med ukjent smittested. Tirsdag testet vi 84 personer.

Vi minner om viktigheten av å overholde smittevernstiltakene. Hold avstand, vask hender og test deg hvis du har symptomer.

Testing ved innreise fra grønne land flyttes fra Gardermoen til destinasjonskommunen

Ankommer du Norge i fra grønne land og ikke har gyldig koronasertifikat, må du nå selv sørge for at du blir testet i den kommunen du skal til.

  • Har du ikke tatt vaksine eller bare har fått en dose for mindre enn 3 uker siden, må du teste deg innen 48 timer i destinasjonskommunen. Du må selv sørge for å bestille time til test.
  • Du må ha oppholdt deg i grønt land de siste 10 dagene. Landet må ha vært grønt hele tiden under oppholdet. 
  • Er landet blitt rødt i den tiden du har vært der, gjelder fortsatt testing på Gardermoen eller karantene hotell.

For å ha begrense importsmitte, ber Helsedirektoratet landets kommuner være forberedt på at reisende fra grønne land, kontakter kommunene for å få tatt sin innreisetest.

Ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 477 80 110 for å bestille time til test.

Om reiser og ankomst til Norge

Retningslinjer om reiser og ankomst til Norge finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (fhi).

Gå til fhi.no

Koronasituasjonen i Indre Østfold kommune

Fordi du og alle våre innbyggere er flinke til å følge anbefalinger og retningslinjer, har vi i en lengre periode unngått smitte i vår kommune. Takk for at du tar ansvar og fortsetter å holde avstand, vaske hender og tester deg ved symptomer.

Vi minner om at du igjennom sommeren kan følge status på smittesituasjonen her på vår hjemmeside. Antall smittetilfeller oppdateres påfølgende dag, og ved et smitteutbrudd vil vi selvfølgelig informere fortløpende. 

Selv om sommerferien står for tur, så er vi her for de som har behov for en test. Har du symptomer på covid-19, eller har mistanke om at du kan være utsatt for smitte så ber vi deg om å ha lav terskel for å teste deg.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Les mer på fhi.no

Gjeldende retningslinjer for covid-19

Regjeringen åpner for trinn 3, og fra og med søndag 20. juni gjelder følgende retningslinjer.  

Les mer om de nye retningslinjene her

Har du tenkt deg på reise og ønsker en koronatest?

Har du tenkt deg ut og reise, og ønsker å ta en koronatest (pcr-test) eller teste deg for antistoffer, så ber vi deg om å ta kontakt med private aktører som tilbyd dette. Fastleger eller vårt testsenter tilbyr ikke testing til dette formålet. Testing til dette formålet regnes ikke som helsehjelp og må betales fullt ut av den enkelte.

Koronasertifikat

Informasjon om koronasertifikatet finner du på helsenorge.no

Gå til helsenorge.no

Allergi eller symptomer på korona?

Vi opplever at flere personer har hatt symptomer på korona over tid uten å ha testet seg. Mange har trodd det var allergi eller forkjølelse, og tenkt at dette går over etter et par dager. Dette kan da være personer som sprer smitte videre uten å være klar over at de er smitteførende.

Vi må derfor igjen be alle innbyggere om å ha lav terskel for å teste seg. Spesielt barn og unge må testes, også om de har diffuse og «små» symptomer.

Bestill koronatest her

Tester du deg på bakgrunn av symptomer på covid-19?

Bestiller du test på bakgrunn av symptomer på covid-19 anbefaler vi sterkt at alle husstandsmedlemmer er i avklaringskarantene/ventekarantene til første negative prøvesvar foreligger.

Overhold reglene for karantene

Vi erfarer at personer som er i karantene omgås andre mennesker og dermed får nye nærkontakter i den tiden de er i karantene. Vi ber på det sterkeste om at alle overholder reglene om karantene og unngår å ha lekekamerater, kjærester, venner eller familie på besøk i denne perioden. 

Er du i karantene, eller i ventekarantene, så er det ingen unntak for å motta besøk, eller besøke andre. 

Åpningstider på vår koronatelefon

Indre Østfolds koronatelefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 10.00-16.00 og lørdager kl. 12.00-16.00.