Retningslinjer for gjennomføring og innmelding av arrangement

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, dåp og vielser. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Ønsker du å registrere et arrangement som skal være fram i tid, så understreker vi at det er de bestemmelsene og retningslinjene som gjelder på det tidspunktet du skal ha ditt arrangement som er gjeldende. Endringer og avlysninger kan derfor forkomme på kort varsel.

Arrangørens ansvar

Arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern, Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak, blir overholdt på alle sine arrangementer. I tillegg gjelder følgende:

 • ha ansvarlig arrangør
 • skal melde inn arrangementet til kommunen via elektronisk skjema
 • føre deltakerlister
 • syke personer skal ikke delta på arrangementer
 • tilrettelegge for gode hygieneforhold
 • redusert kontakt mellom personer, overholde avstandsregler på en meter

Arrangør skal melde inn sine arrangementer til kommunen ti dager før arrangementet avholdes. Faste aktiviteter som gjennomføres regelmessig, for eksempel ukentlig meldes inn kun en gang.

I skjemaet under skal arrangøren beskrive:

 • hvor og når arrangementet skal holdes
 • hva slags arrangement det er
 • hvordan servering/salg av mat og drikke skal foregå
 • hvilke renholdsrutiner dere har før, under og etter arrangementet
 • hvordan dere fører og oppbevarer deltagerlister

Registrer ditt arrangement her 

Barnebursdager og bursdager

Det er ikke tillatt med arrangement, inkludert bursdager for både voksne og barn i leid lokale eller leid uteområde, i henhold til covid-19 forskriften kap. 5B som omfatter Indre Østfold kommune.

I sosiale sammenkomster er det lov med 10 personen i eget hjem og 20 personer utendørs, men det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage.