Retningslinjer for gjennomføring av arrangement

Det er tillatt med arrangement i henhold til covid-19 forskriften §13, men det er fortsatt begrensinger på gjennomføring og antall personer som kan delta. 

Råd og informasjon til arrangør finner du på helsenorge.no

Private arrangementer

  • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer 

Offentlige arrangementer
Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat
Faste tilviste plasser Maks 3000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 7000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.
Uten faste plasser Maks 1500 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 3000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Arrangørens ansvar

Arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern, Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak, blir overholdt på alle sine arrangementer. I tillegg gjelder følgende:

  • ha ansvarlig arrangør
  • føre deltakerlister
  • syke personer skal ikke delta på arrangementer
  • tilrettelegge for gode hygieneforhold
  • redusert kontakt mellom personer, overholde avstandsregler på en meter

Registrering og innmelding av arrangement

Det er ikke lenger krav om innmelding av alle typer arrangement. Likevel gjelder ordinær meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement som før koronaperioden.

Se veileder for arrangement i Indre Østfold kommune