Karanteneregler og retningslinjer for testing

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt ut nye råd om testing- og smittesporingsarbeid til kommuner med høyt smittetrykk. Disse skal bidra til at kommunene kan bruke mindre tid og ressurser på test- og sporingsarbeidet, slik at kommuner kan opprettholde arbeidet med å vaksinere innbyggerne så raskt som mulig.

Risikobasert smittesporing

Indre Østfold kommune går nå over til risikobasert smittesporing. Det vil si at smittesporingsarbeidet prioriterer nærkontakter som har høyest risiko for å være smittet. Det vil være nærkontakter i samme husstand og andre helt nære, som for eksempel kjæreste og nære venner. Deretter gjøres det vurdering av andre nærkontakter.

Det er kommunens smittesporingsteam som definerer hvem som er nærkontakter og hvem som skal i karantene. Vi ber derfor alle følge den informasjonen som blir gitt fra kommunens smittesporingsteam for hvert enkelt smittetilfelle. Den som er smittet, eller dens foresatte, kan bli bedt om å informere sine øvrige nærkontakter om å teste seg ved symptomer.

Test deg ved symptomer

Ved risikobasert smittesporing vil du oppleve at det er færre som blir definert som nærkontakt og færre vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Vi oppfordrer derfor alle til å bestille test så snart man har symptomer.

Bruk av selvtester/hurtigtester

Vi erfarer at flere innbyggere allerede benytter hurtigtest og opplever dette som en trygg og effektiv måte å sjekke seg på. Hurtigtester er også til salgs på apotek.

Det anbefales at barn under 14 år får hjelp av en foresatt til å gjennomføre hurtigtest.

Hva gjør jeg hvis hurtigtesten er positiv?

Hvis hurtigtesten er positiv, skal du være i karantene og vi ber deg om å bestille time til ordinær PCR-test hos vårt testsenter. Det bestiller du enkelt via vårt elektroniske skjema.

Gå til bestilling av koronatest

Du kan også bestille time via vår koronatelefon 477 80 110. Koronatelefon er åpen på hverdager kl. 10.00-16.00 og lørdager kl. 12.00-16.00. 

Retningslinjer for bruk av selvtester/hurtigtester, karantene og smittesporingsarbeidet i skole og barnehage

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av selvtester/hurtigtester i skole og barnehage. Selvtester benyttes i tilfeller hvor det oppstår smitte i klasser fra og med ungdomsskolealder og oppover. 

Les retningslinjene for skole og barnehage her

Følgende personer er underlagt karanteneplikt:

Innreisekarantene: personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn. 

Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Disse personene har unntak for smittekarantene

  • personer som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2
  • personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato
  • personer som har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten

Smittekarantene gjelder ikke for personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen.

Hvorfor lettelser i karanteneordningen?

Lettelser i karanteneordningen er innført fordi vaksinedekningen er økende - og fordi de med høyest risiko for et alvorlig sykdomsforløp er beskyttet. 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at det er forsvarlig å gi unntak fra smittekarantene, i samsvar med nye retningslinjer, for personer under 18 år som er nærkontakter. 

I tillegg kan unntaket også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter - etter beslutning fra kommuneoverlegen.

Lettelsene gjelder kun ved smittekarantene, ikke innreisekarantene.

Det er verdt å merke seg at det kan forekomme endringer i de skisserte rutinene i ukene som kommer. Dette kan skje ved nye anbefalinger fra sentrale myndigheter eller ved behov for optimalisering av praktiske rutiner internt i kommunen.

Last ned smittestoppappen

For å lette smittesporingsarbeidet oppfordrer vi alle til å laste ned smittesporingsappen.

Covid-19 forskriften Kapittel 2. Krav om karantene og isolasjon

Les mer om krav til karantene og isolasjon i forskriften