Innreiseregler og karantenehotell i Norge

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Om innreise til Norge

Retningslinjer om innreise og testplikt finner du på regjeringen.no.

Gå til regjeringen.no

Arbeidstilsynet - innkvartering ved innreisekarantene må forhåndsgodkjennes

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Søkeordningen åpner mandag 22. februar kl. 12.00.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

Les mer på arbeidstilsynet.no

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Gå direkte til digital innreiseregistrering

QR Entrynorway (PDF, 197 kB)

Krav til arbeidsgivere fra Arbeidstilsynet 

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Gå til Arbeidstilsynet

Karantenehotell for Indre Østfold kommune

Informasjon om karantenehotell

Innreisende som må bo på karantenehotell i karanteneperioden får informasjon om karantenehotell av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge. Karantenehotell for Indre Østfold kommune er Quality Hotel Sarpsborg. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere.

Grensependlere skal testes hver syvende dag

Arbeidstakere innenfor samfunnskritiske yrker som bor i Sverige og dagpendler til Norge for å jobbe skal testes hver syvende dag.

Se listen over samfunnskritiske yrker på regjeringen.no

Indre Østfold kommune har tilrettelagt for en enkel løsning for grensependlere og arbeidsreisende.

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, dette gjelder arbeidsgivere i hele landet. 

Mer informasjon om hvordan du som arbeidsgiver bestiller time til covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende finner du her:

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Informasjon til reisende på flere språk

Gå til Informasjon til reisende som ankommer Norge