Innreiseregler og karantenehotell i Norge

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Om reiser og ankomst til Norge

Retningslinjer om reiser og ankomst til Norge finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (fhi).

Gå til fhi.no

Testing ved innreise fra grønne land flyttes fra Gardermoen til destinasjonskommunen

Ankommer du Norge i fra grønne land og ikke har gyldig koronasertifikat, må du nå selv sørge for at du blir testet i den kommunen du skal til.

  • Har du ikke tatt vaksine eller bare har fått en dose for mindre enn 3 uker siden, må du teste deg innen 48 timer i destinasjonskommunen. Du må selv sørge for å bestille time til test.
  • Du må ha oppholdt deg i grønt land de siste 10 dagene. Landet må ha vært grønt hele tiden under oppholdet. 
  • Er landet blitt rødt i den tiden du har vært der, gjelder fortsatt testing på Gardermoen eller karantene hotell.

For å ha begrense importsmitte, ber Helsedirektoratet landets kommuner være forberedt på at reisende fra grønne land, kontakter kommunene for å få tatt sin innreisetest.

Ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 477 80 110 for å bestille time til test.

Arbeidstilsynet - innkvartering ved innreisekarantene må forhåndsgodkjennes

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Søkeordningen åpner mandag 22. februar kl. 12.00.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

Les mer på arbeidstilsynet.no

Innreiseregistrering

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Reisende skal ha med bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene.

Unntak
Personer som kan fremvise EUs digitale koronasertifikat om at de er fullvaksinerte mot SARS-CoV-2, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, er fritatt fra innreiseregistrering.

Gå direkte til digital innreiseregistrering

QR Entrynorway (PDF, 197 kB)

Krav til arbeidsgivere fra Arbeidstilsynet 

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Gå til Arbeidstilsynet

Karantenehotell for Indre Østfold kommune

Informasjon om karantenehotell

Innreisende som må bo på karantenehotell i karanteneperioden får informasjon om karantenehotell av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge. Karantenehotell for Indre Østfold kommune er Quality Hotel Sarpsborg. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere.

Grensependlere skal testes hver syvende dag

Arbeidstakere innenfor samfunnskritiske yrker som bor i Sverige og dagpendler til Norge for å jobbe skal testes hver syvende dag.

Se listen over samfunnskritiske yrker på regjeringen.no

Indre Østfold kommune har tilrettelagt for en enkel løsning for grensependlere og arbeidsreisende.

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, dette gjelder arbeidsgivere i hele landet. 

Mer informasjon om hvordan du som arbeidsgiver bestiller time til covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende finner du her:

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Informasjon til reisende på flere språk

Gå til Informasjon til reisende som ankommer Norge