Gjeldende retningslinjer for covid-19

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Men det gjøres likevel noen mindre justeringer i trinn 3, som gjelder fra midnatt natt til 8. juli. 

Det betyr at vi får mildere koronatiltak, men anbefalingen om å redusere sosial kontakt og minimere antall nærkontakter gjelder fortsatt. Vi har fortsatt en anbefaling om bruk av munnbind på steder hvor du ikke kan overholde minst en meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. 

Vi minner om at pandemien ikke er over. Det er derfor viktig å huske på de generelle smittevernreglene om god håndhygiene, holde god avstand til andre og ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer. 

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. 
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer (både private og offentlige)

 • Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. 
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 
 • Følgende retningslinjer gjelder for lag og foreninger i Indre Østfold kommune

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. 

Regler for hele landet

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. 
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. 

Arrangementer

Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. 

Offentlige arrangementer (nytt)

Offentlige arrangementer
Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat
Faste tilviste plasser Maks 3000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 7000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.
Uten faste plasser Maks 1500 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 3000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Retningslinjer for gjennomføring av arrangement finner du her

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand

Definisjoner

Fullvaksinert:

 • er de som har fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen
 • er de som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • er de som har gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv
 • er de som har fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen

Beskyttet:

 • er fullvaksinert
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene