Besøksrutiner ved sykehjem

Fra og med mandag 22. februar lemper vi på testkravene for besøkende til våre sykehjem.

Våre beboere ved sykehjem er fullvaksinert for covid-19, og vi avslutter testkravene for besøkende. Som tidligere oppfordrer vi til at antallet besøkende begrenses, at man skriver seg inn i besøksprotokoll ved ankomst og har god håndhygiene. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

  • Besøk kan gjennomføres alle dager, både hverdager og helger, men pårørende må avtale tid for besøk på forhånd. 
  • Hovedregelen er at hver beboer kan ta imot maksimalt 4 besøkende samtidig. Besøk bør fortrinnsvis fortsatt skje på besøksrom og stuer som er tilrettelagt for besøk, alternativt på pasientens rom. Husk at det må være god plass til alle.
  • Sykehjemmet har et overordnet og selvstendig ansvar for å sikre at den daglige drift, herunder besøk av pårørende, gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dersom det oppstår endringer i smittesituasjonen vil også rutinene for besøk på sykehjem kunne endres på kort varsel. Endringene vil publiseres på kommunens hjemmesider.

Vi skal fortsatt være forsiktige alle sammen, husk at det bare er beboerne som er fullvaksinert. Så selv om vi kan gi en klem og holde en hånd, så er det viktig med nok avstand og god håndhygiene.

Generell informasjon om besøk og aktiviteter

De ansatte er per i dag ikke fullvaksinert og de fleste besøkende er heller ikke vaksinert – så husk vis hensyn. 

  • Har du selv en luftveisinfeksjon, eller tror du har? Det er svært viktig at besøk ikke gjennomføres ved den minste lille mistanke om luftveisinfeksjon. Det påhviler et stort ansvar hos den besøkende å sikre at dette følges. Dersom man mistenker at man har, selv en lett luftveisplage, så utsett besøket.
  • Ut på tur? Pårørende kan ta med beboer på tur, men vi oppfordrer fortsatt til å unngå kafeer, butikker og lignende. Det kan fort bli vanskelig å overholde god avstand. På besøk i privathjem er det en nasjonal anbefaling om hvor mange som kan komme på besøk i. I bil kan det også være vanskelig å holde avstand. I noen tilfeller ønsker pårørende å kjøre beboer til sykehus, lege, kirkebesøk etc. og i slike tilfeller ber vi om at dette konkret avtales med sykehjemmet i forkant slik at en best mulig tilrettelegging.
  • Har du vært i utlandet? Alle som har vært på reise til utlandet og som skal besøke sine pårørende på sykehjemmene skal ha ti dager karantene etter hjemkomst. Det skal også fremvises negativ test før besøk. Dette gjelder uavhengig hvilket land man har besøkt. Det er viktig at du opplyser om dette til sykehjemmet
  • For alle pårørende – selv om beboerne er vaksinert, så er ikke alle ansatte det. Prøv derfor å unngå direkte kontakt. Har du spørsmål eller lurer på noe, ta en telefon til sykehjemmet.

Besøk til pasienter ved korttidsavdelinger på sykehjem

Personer som oppholder seg på korttidsavdeling er ikke fullvaksinert, og testing av pårørende må fortsette frem til påske.

Dagsentrene åpne for aktivitet

Våre dagsenter har åpnet for aktivitet, men med gjeldende avstandsregler og god håndhygiene.

Skal du på besøk til beboere i bemannede omsorgsboliger?

Beboere i bemannede omsorgsboliger er vaksinert en uke seinere enn de som bor på sykehjemmene, og de vil derfor ikke ha full effekt av vaksineringen før i uke 9 og 10. Vi ber om at det tas hensyn til dette ved besøk.

Husk at selv om noen nå er fullvaksinert, så er det mange som ennå er uvaksinert. Hold avstand, husk god håndhygiene og det er fortsatt lov å bruke munnbind.