Kontaktinformasjon Familiesentral

Helsestasjon

Kontaktinformasjon finner du her

Forebyggende avdeling barn 6-12 år - skolehelsetjenesten ved barneskolene

Kontaktinformasjon finner du her

Forebyggende avdeling unge 13-23 år - skolehelsetjenesten/ungdomsteam ved ungdomsskolene

Kontaktinformasjon finner du her

Forebyggende avdeling unge 13-23 år - skolehelsetjenesten ved videregående skoler

Kontaktinformasjon finner du her

Forebyggende avdeling unge 13-23 år - helsestasjon for ungdom (HFU)

Kontaktinformasjon finner du her

Forebyggende avdeling Familie

Kontaktinformasjon finner du her

Forebyggende avdeling ungdom

Kontaktinformasjon finner du her

Barneverntjenesten i Indre Østfold kommune

Døgnåpen mottakstelefon: 989 01 100

Kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner

Alarm telefon for barn og unge: 116 111. Åpen hver dag  mandag-søndag kl. 15.00-08.00.

Mental helse: 116 123

VO linjen (Vold- og overgrepslinjen): 116 006. Dette er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300. Døgnåpen krisetelefon.

Røde Kors hjelpetelefon: 800 333 21. Åpent mellom kl. 14.00-22.00.

Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777. Åpent fra søndag til torsdag kl. 18.00-22.00.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte/Incestsenteret: 800 57 000. Døgnåpen.