Vil du snakke med oss på krisesenteret?

Du kan når som helst nå oss på telefon, vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet.

Telefon: 69 89 45 69.

Du kan også ringe gratis til støttetelefonen 800 40 008.

VO-linjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: 116 006

Adresse:

Indre Østfold krisesenter
Postboks 301, 1851 Mysen

Telefon: 
69 89 45 69
Fax: 
69 89 45 66

E-post: postmaster@indreostfoldkrisesenter.no