Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Kommunen får en del spørsmål om ulike skadedyr.

Skadedyr er dyr eller insekter som kan gi helseskade hos mennesker eller husdyr. Skadedyr kan også gjøre skade på blant annet næringsmidler og materialer, som kan gi store økonomiske konsekvenser.

Du har selv et ansvar for å forebygge og utrydde skadedyr der du bor, eller på eiendommer du har ansvar for.

Det viktigste du selv kan gjøre er å forebygge at skadedyr etablerer seg på eiendommen din.

Det er ofte nødvendig med flere metoder for å bekjempe skadedyr. Giftfrie metoder skal benyttes først, siden de er mer skånsomme både mot miljø og helse.

Det er kun godkjente skadedyrbekjempere som kan drive profesjonell skadedyrbekjempelse i Norge, se oversikt på folkehelseinstituttet sine nettsider. Dersom du trenger hjelp fra et skadedyrfirma tar du selv kontakt.

Kommunen kan pålegge eier/ bruker å forebygge og utrydde skadedyr. Dersom dette ikke er gjort kan kommunen gjennomføre det for eiers/ brukers regning.

Hvordan bekjempe skadedyr?

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no