Forebyggende avdeling for ungdom 13-23 år

Forebyggende avdeling er en tjeneste som er tverrfaglig sammensatt av ungdomsteam og helsesykepleiere. Vi jobber for at unge i kommunen skal ha det trygt og godt, men av og til byr livet på ulike utfordringer.

Hva kan vi hjelpe til med? 

  • Råd og veiledning i forhold til fysisk og psykisk helse og/eller utfordringer knyttet til ulike sosiale arenaer
  • Undervisning i samarbeid med skolen. Aktuelle temaer er for eksempel fysisk og psykisk helse, seksualitet, kosthold/ernæring, søvn
  • Helseopplysning og helseundersøkelser, individuelt og i grupper
  • Vaksinasjon etter anbefalt program 
  • Samtalegrupper, og ulike prosjekter
  • Individuelle samtaler, råd og veiledning 

Kontaktinformasjon

Ungdomsteam og helsesykespleiere har faste dager på ungdomsskolene og videregående skoler I Indre Østfold, i tillegg til oppsøkende arbeid.