Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Forebyggende avdeling familie

Forebyggende avdeling familie (Familiesentralen) er en gratis, forebyggende tjeneste for barn, unge og familier. 

Hva kan vi hjelpe til med?   ​​

  • Veilede om foreldrerollen
  • Gi råd om barneoppdragelse, fritid, øvrig hjelpeapparat m.m
  • Hjelpe med familie- og nettverksarbeid
  • Komme på hjemmebesøk
  • Tilbud om familiekoordinator ved sammensatt problematikk og behov for koordinerte tjenester  
  • Tilbud om psykisk helsehjelp
  • Tilbud om ulike gruppetilbud
  • Oppfølging av tiltak for barneverntjenesten
  • Samhandling med barnehage, skole, NAV, spesialisttjeneste med flere 

Kontaktskjema til forebyggende avdeling familie (for instanser)

Kontaktskjema til forebyggende avdeling familie (for innbyggere)

Kontaktinformasjon

Telefon: 940 19 297 (mottaksnummer) og 69 68 10 00 (innbyggertorg)
E-post: post@io.kommune.no

​​