Forebyggende avdeling familie

Forebyggende avdeling familie (Familiesentralen) er en gratis, forebyggende tjeneste for barn, unge og familier. 

Hva kan vi hjelpe til med?   ​​

  • Veilede om foreldrerollen
  • Gi råd om barneoppdragelse, fritid, øvrig hjelpeapparat m.m
  • Hjelpe med familie- og nettverksarbeid
  • Tilbud om psykisk helsehjelp
  • Tilbud om ulike gruppetilbud

Kontaktskjema til forebyggende avdeling familie