Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Folkehelseprofiler

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene og fylkene. En folkehelseprofil er et fire siders dokument som gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket.

Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Les mer om folkehelseprofiler