Folkehelseprofiler

Folkehelseprofiler

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene og fylkene. En folkehelseprofil er et fire siders dokument som gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket.

Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Les mer om folkehelseprofiler