Vaksinering av barn 5 til 11 år med alvorlig underliggende sykdom

Vaksinering av barn 5 til 11 år med alvorlig underliggende sykdom

Folkehelseinstituttet har utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til å gjelde barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Barn i alderen 5-11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

Det er kommet en egen barnevaksine med et lavere antigeninnhold til dette formålet. Det er besluttet at Vaksinesenteret i Moss skal ivareta vaksinering av denne gruppen for følgende kommuner: Indre Østfold, Marker, Skiptvet, Moss, og Våler.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:

  • organtransplantasjon (for eksempel hjerte, nyre, lever etc.)
  • immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former)
  • hematologisk kreftsykdom (for eksempel leukemi, lymfom) siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege

Samtykke

Alle barn under 16 år må ha med ferdig utfylt samtykkeskjema fra foresatte når de kommer til vaksinasjonstimen. Samtykkeskjemaet må signeres av begge foresatte.

Last ned samtykkeskjema her

Barn og ungdom skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. For at barn og ungdom skal kunne danne seg egne synspunkter, må det foreligge informasjonsmateriell som er tilpasset aldersgruppen. 

Timebestilling

Barn meldes inn til vaksinesenteret i Moss via fastlege, barnelege eller foreldre som har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten. Brevet må medbringes på vaksinasjonsdag. Dersom det ikke er mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten, må henvendelsen gå via fastlegen. Vaksinesenteret vil deretter ta kontakt med foresatte for tildeling av time.