Status koronavaksinering

Indre Østfold kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets (FHI) nettside.  

Status koronavaksinering pr. 16. april 

  • Per 16. april har 8 512 personer fått dose en og 2 698 fått dose to.
  • Vi vaksinerer i aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, denne gruppen består av ca. 5 000 personer, i tillegg fortsetter med å vaksinere helsepersonell. I uke 16 får vi tildelt ca. 1 380 vaksinedoser, 20 % av disse går til helsepersonell. 
  • Vi er så og si ferdige med innbyggere fra 80 år og oppover. Er du pårørende eller kjenner noen som er 75 år og eldre og ikke har fått vaksine, ber vi deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen 404 08 730. Vi vil også ta kontakt med de som ikke har blitt vaksinert, slik at vi sikrer at alle har fått informasjon om vaksineringen. 
  • Vi forventer nå en økning på leveringen av vaksinedoser og ber derfor innbyggere som ikke har registrert seg i vaksinasjonskøen om å registrere seg. Registrer deg i vaksinasjonskøen her.
  • Vi er ferdige med å vaksinere beboere på sykehjem og i bemannede omsorgsboliger.
  • Vi er så og si ferdig med å vaksinere helsepersonell i kommunen med første dose. Vi har også begynt å vaksinere ansatte i private helsevirksomheter i kommunen. 
  • Vi er så og si ferdig hjemmevaksinering med dose en av de som er meldt inn, og som ikke klarer å komme seg til vaksinelokalet. Vi har noen igjen på listen som vi fortsetter å vaksinere i uke 15 og 16.  

Kommunen vet bare en uke frem i tid hvor mange vaksinedoser vi får levert. Men vi vet at det vil bli økte leveringer etter hvert.

Mange tar kontakt og er interessert i å få vaksine. Det er vi glade for, og vi følger til enhver tid anbefalinger, prioriteringer og retningslinjer fra FHI og Helsedirektoratet.

Alle som er innenfor prioriteringene vil få tilbud om vaksine, men vi vet foreløpig ikke når dette skjer. 

Husk å bekrefte tid for vaksinering

Mange vil de nærmeste ukene få sms med innkalling til å bestille time for vaksinering.

Når du mottar smsen gjør du følgende:

  1. Trykk på lenken i smsen, velger dato og tidspunkt som er ledig. Du velger tidspunkt for både dose 1 og dose 2, deretter trykker du bekreft.
  2. Du mottar en ny sms som bekrefter tidspunktet og at du har bestilt time.
  3. Får du ikke nye sms har du ikke bestilt time. Da trykker du på lenken på nytt og sikrer at du bekrefter timen.

Vi gleder oss til å se deg i vaksinelokalet utover våren!

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen settes på pause

Folkehelseinstituttet (FHI) har besluttet å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. FHI opplyser om at det ikke er konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger FHI å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår.

I Indre Østfold kommune er AstraZeneca kun gitt til helsepersonell, og så langt er det gitt 800 doser av denne typen.

Vi avventer videre vaksinering med AstraZeneca til FHI kommer med ny informasjon.

Selv om vi nå inntil videre stopper vaksinering med denne type vaksine, så påvirker foreløpig ikke dette vaksinasjonskøen for innbyggerne. Våre innbyggere vaksineres med vaksiner fra BioNTech/Pfizer.

Når skal lege oppsøkes

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.

Les mer på fhi.no

Mer informasjon om vaksinepausen av AstraZeneca finner du på hjemmesiden til FHI.

Gå til fhi.no