Kartlegging av vaksiner til privat helsepersonell i Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune er nå ferdig med vaksinering av utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Vi har fulgt Folkehelseinstituttets (FHI) veiledning og retningslinjer for dette, mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning for vaksinasjon av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten

Kortfattet er hovedpunktene for de utvalgte gruppene at de er:

helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte, og har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko

Kommunen har gjennomført vaksineringen for de kommunalt ansatte gruppene ved hjelp av ledere i helsetjenestene, og mot private helseansatte som arbeider i kommunen via elektronisk innsamling av informasjon mellom 15. februar og 8. mars

Har du ikke fått informasjon om dette, og mener at du tilhører de utvalgte gruppene av helsepersonell som skal ha vaksine nå? Ta kontakt med oss på følgende måte:

  • Jobber du i kommunen, ta kontakt med din nærmeste leder som tar det videre
  • Er du privat ansatt, be din leder sende mail til vaksinering@io.kommune.no