Innmelding til 3. dose og drop-in

Innmelding til 3. dose og drop-in

Den 14. desember endret regjeringen intervallet mellom dose to og dose tre. Det skal gå 4,5 måneder (20 uker) mellom andre- og tredje dose. Det er i tillegg åpnet opp for at personer fra 18 år og oppover kan bestille time til tredje dose.

Fra 20. desember 2021 mottar vi både Pfizer og Moderna vaksiner. Du kan ikke velge hvilken vaksine du skal ta. Les mer om Pfizer og Moderna på fhi.no.

Registrer deg i vaksinekøen

Du kan bestille time til tredje dose, ved å registrere deg inn i vaksinekøen. Selv om du har registrert deg tidligere for dose en og to, må du registrere deg på nytt og takke ja til tredje dose. Jo flere som registrer seg inn i køen nå, jo enklere blir det å administrere timene når det er tid for å ta vaksine.

Tredje dose tilbys nå til alle personer over 18 år, men vi minner om at det skal gå 4,5 måneder (20 uker) mellom andre- og tredje dose.

Når du har registrert deg vil du om noen dager motta en sms med beskjed om at det er klart for deg til å bestille time. Du må selv passe på at det har gått riktig intervall siden andre dose.

Alle som bor på sykehjem har fått tilbud om å få vaksine der de bor, og trenger ikke å registrere seg inn i køen.

Registrer deg for 3. vaksinedose her

Hvis du trenger hjelp med registrering og bestilling av time, ring vaksinetelefonen 404 08 730 så hjelper vi deg gjerne. Vaksinetelefonen er åpen tirsdag-fredag kl. 11.00-15.00.

Hvem kan benytte drop-in tilbud for vaksinering?

 • personer fra 18 år og oppover som ønsker tredje dose. Det skal gå 4,5 måneder (20 uker) mellom andre og tredje dose
 • personer fra 18 år og oppover som ønsker sin første eller andre dose. Her skal det gå det gå tre uker mellom første og andre dose
 • 16- og 17-åringer som ønsker sin første eller andre dose. Her skal det gå 10-12 uker mellom første og andre dose
 • 12-15 åringer som ønsker sin første dose eller andre dose. Hvis dose 2 skal tas, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1 
 • Alle barn under 16 år må ha med ferdig utfylt samtykkeskjema fra foresatte når de kommer til vaksinasjonstimen. Samtykkeskjemaet må signeres av begge foresatte. Last ned samtykkeskjema her 

 • har du tatt influensavaksine skal det gå en uke mellom vaksine for influensa og neste dose med vaksine

 • husk legitimasjon

Det kan være mange som skal ha vaksine på samme tid, så det kan være litt ventetid. 

Vårt drop-in tilbud er åpent:

 • onsdag 26. januar kl. 09.00-15.30
 • torsdag 27. januar kl. 09.00-16.00
 • onsdag 2. februar kl. 08.30-16.00
 • torsdag 3. februar kl. 08.30-16.00
 • tirsdag 8. februar kl. 08.30-14.30
 • onsdag 9. februar kl. 08.30-15.30
 • torsdag 10. februar kl. 08.30-14.30
 • tirsdag 15. februar kl. 08.30-15.00
 • onsdag 16. februar kl. 08.30-14.30
 • torsdag 17. februar kl. 08.30-14.30

Skal du ta influensavaksine?

Vi minner om at det må gå en uke mellom vaksine for influensa og tredje dose. 

Har du behov for hjemmevaksinering?

Har du behov for å ta tredje vaksinedose hjemme ber vi deg ta kontakt med oss på e-post vaksinering@io.kommune.no, eller ringe vår vaksinetelefon 404 08 730.

Informasjon om en 3. dose til deg med alvorlig nedsatt immunforsvar

Gruppe 1

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan få vaksine. For at du skal motta dose 3, må du vise frem dokumentasjon/notat fra sykehus hvor diagnose fremgår. Vi trenger en kopi av dokumentet/notatet, det skal legges inn i journalen din.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. Her finner du listen over medikamenter. 
  • For at du skal motta dose 3, må du vise frem dokumentasjon/notat fra sykehus hvor diagnose fremgår. Vi trenger en kopi av dokumentet/notatet, det skal legges inn i journalen din.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
  • Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Les mer på nettsiden til Den Norske Legeforeningen: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Les også brevet som er sendt til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere: 

Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar (PDF, 193 kB)