Informasjon og innmelding til 3. dose

Er du 45 år eller eldre, kan du nå melde deg inn i vaksinekøen for tredje dose med koronavaksine.

Tredje dose gjelder også for helsepersonell med pasientkontakt. Her forutsettes det at det har gått seks måneder siden andre dose. 

Registrer deg i vaksinekøen

Du kan bestille time til tredje dose, ved å registrere deg inn i vaksinekøen. Selv om du har registrert deg tidligere for dose en og to, så må du registrere deg på nytt og takke ja til tredje dose. 

Det skal gå fem måneder mellom andre- og tredje dose for de som er over 65 år og seks måneder for de som er mellom 45-64 år. Du må selv passe på at det har gått riktig antall måneder siden andre dose.

Alle som bor på sykehjem har fått tilbud om å få vaksine der de bor, og trenger ikke å registrere seg inn i køen.

Registrer deg for 3. vaksinedose her

Hvis du trenger hjelp med registrering og bestilling av time, ring vaksinetelefonen 404 08 730 så hjelper vi deg gjerne. Vaksinetelefonen er åpen mandag-fredag kl. 11.00-15.00.

Skal du ta influensavaksine?

Vi minner om at det må gå en uke mellom vaksine for influensa og tredje dose. 

Har du behov for hjemmevaksinering?

Har du behov for å ta tredje vaksinedose hjemme ber vi deg ta kontakt med oss på e-post vaksinering@io.kommune.no, eller ringe vår vaksinetelefon 404 08 730.

Kan jeg benytte drop-in tilbud for vaksinering til 3. dose?

Personer som er 65 år eller eldre kan benytte vårt drop-in tilbud, men vi ønsker i størst mulig grad at du bestiller time på forhånd. Ønsker du allikevel å benytte vårt drop-in tilbud, så informerer vi her når vi har åpent for det.

Drop-in tilbudet gjelder IKKE for personer mellom 45-64 år som venter på sin tredje dose. Dere må melde dere inn i vaksinekøen.

Ønsker du å benytte drop-in, gjelder følgende:

 • fra 65 år og oppover skal det gå fem måneder mellom andre og tredje dose
 • har du tatt influensavaksine skal det gå en uke mellom vaksine for influensa og neste dose med vaksine
 • husk legitimasjon
 • det kan være mange som skal ha vaksine på samme tid, så det kan være litt ventetid 

Vårt drop-in tilbud er åpent:

 • onsdag 1. desember kl. 08.30-15.30
 • torsdag 2. desember kl. 08.30-17.30
 • onsdag 8. desember kl. 08.30-15.30
 • torsdag 9. desember kl. 08.30-15.30
 • onsdag 15. desember kl. 08.30-15.30
 • torsdag 16. desember kl. 08.30-15.30

Informasjon om en 3. dose til deg med alvorlig nedsatt immunforsvar

Gruppe 1

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan få vaksine. For at du skal motta dose 3, må du vise frem dokumentasjon/notat fra sykehus hvor diagnose fremgår. Vi trenger en kopi av dokumentet/notatet, det skal legges inn i journalen din.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. Her finner du listen over medikamenter. 
  • For at du skal motta dose 3, må du vise frem dokumentasjon/notat fra sykehus hvor diagnose fremgår. Vi trenger en kopi av dokumentet/notatet, det skal legges inn i journalen din.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
  • Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Les mer på nettsiden til Den Norske Legeforeningen: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Les også brevet som er sendt til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere: 

Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar (PDF, 193 kB)