Viktig informasjon om korona/covid-19:

Chat ungdom

Chatten er for tiden ikke betjent, men skolehelsetjenesten er nå tilbake på skolene.

Vil du snakke med noen?

Ta kontakt med oss - vi er helsesykepleiere, ansatt i ungdomsteamet eller jobber på helsestasjonen for ungdom.

Her finner du kontaktinformasjon hvis du ønsker å snakke med oss