Barnevern

Barneverntjenesten har kontorer på Hegginområdet i Mysen.

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barnevernstjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre barnets situasjon.

  • Vi legger vekt på å finne årsakene til vanskene, og drøfte dem med foreldre og barn. 
  • Hensynet til barnets beste skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som settes i verk. 

Målgruppe

Tiltakene kan treffes overfor barn under 18 år.

Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år. 

Bekymringsmelding

Henvend deg til barnevernets mottak på telefon 989 01 100 

Du kan også sende bekymringsmelding til barneverntjenesten her

Eller vi nettsiden til Barnevernsvakten

  • Meldingene skal være bygget på observasjoner som er gjort, ikke hva man tror og føler. 
  • Meldinger skal hovedsakelig ikke ha anonym avsender, men dette kan i enkelte tilfeller godtas. 
  • Alle (foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv.) som ser at et barn har særlig behov for det, kan melde fra til barnevernstjenesten om at barnet trenger et hjelpetiltak. Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger (PDF)

Besøksadresse

Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen (Bygg, Heggin 3)

Barneverntjenesten i Indre Østfold

En hilsen til barn og ungdom fra oss i barneverntjenesten. Husk at vi er her for deg!

Barnevernvakten for Indre Østfold

Barnevernvakten i Indre Østfold er for:

  • Aremark kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Marker kommune
  • Rakkestad kommune
  • Skiptvet kommune

Telefon

98 90 11 00

Åpningstider

Kontoret er bemannet på disse tidene:
Mandag - onsdag kl. 15.00 - 21.00
Torsdag kl. 15.00 - 22.00
Fredag kl. 15.00 - 23.00
Lørdag kl. 17.00 - 23.00
Søndag kl. 17.00 - 21.30

Det er akuttberedskap og betjent telefon også utenom disse åpningstidene

Besøksadresse

Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen

Postadresse

Ordfører Voldens vei 1
1850 Mysen

Finn din lokale barnevernvakt (barnevernvakten.no)