Ungdomsteam

Ungdomsteamet er en gratis, forebyggende tjeneste for unge.

Hva bistår ungdomsteamet med?

  • vi jobber oppsøkende på ungdomsskolene i kommunen og i nærmiljøet
  • vi følger med på utfordringer/trender i ungdomsmiljøet
  • vi er opptatt av å jobbe forebyggende, og se ungdommene før utfordringene blir for store og kompliserte
  • vi følger opp ungdommer med samtaler og i grupper, snakker med foreldre og ungdom sammen eller hver for seg. Foreldre som har spørsmål rundt det å være ungdom og ungdomsforeldre kan også ta kontakt.
  • vi underviser på skolene (også barneskolene) om ulike temaer innenfor psykisk helse, bruk av sosiale medier, bildedeling, vold og seksuelle overgrep, rus med mer
  • vi deltar på Robust Ungdom og er tilstede på enkelt arrangementer gjennom året i samarbeid med SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) og politi.

Ungdommene kan selv ta kontakt, foreldre kan ta kontakt eller andre etter avtale med ungdommene. Det er viktig at den det tas kontakt på vegne av selv ønsker et tilbud. Vi samarbeider tett med skolene etter avtale med ungdommene vi møter.

Ta kontakt med oss

Kontaktinformasjon ungdomsteam
Skole Kontaktpersoner Telefonnummer
Askim ungdomsskole Bente Hattestad 950 24 002
Therese Elness 940 03 152
Knapstad Barne- og ungdomsskole Kjærsti Bjerke 459 74 686
Mysen ungdomsskole Stine Furnes 951 32 760
Heidi Sæther 404 07 124
Karolina Nordin 940 20 813
Spydeberg ungdomsskole Heidi Sæther 404 07 124
Hanne Wibe 948 57 868
Trøgstad ungdomsskole Hanne Wibe 948 57 868
Askim vgs. Julie Ruud Ulset 476 98 901
Mysen vgs. Elisabeth Bjerke 477 88 335