Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Tilsyn og forvaltning

Enheten skal støtte opp under den tverrfaglige tilnærmingen i møte med barn og unge og deres familier, og ivareta tilsyns- og forvaltningsoppgaver i kommunalområdet Oppvekst. 

Tilsyn og forvaltning dekker følgende områder: 

 • Barnehagemyndighet 
 • Skole 
 • Økonomi 
 • Tilsynsføreransvar i fosterhjem 
 • Tilsyn under samvær 
 • Arkiv, internkontrollsystem, saksbehandling og vedtak 

Barnehage

 • Godkjenning av barnehager  
 • Tilsyn med kommunale og private barnehager i henhold til Barnehageloven med tilhørende forskrifter 
 • Behandling av refusjonskrav; private barnehager, barn i andre kommuner 
 • Saksbehandling vedrørende gratis kjernetid 
 • Saksbehandling vedrørende redusert foreldrebetaling 

Skole

 • Saksbehandling utsatt og fremskyndet skolestart 
 • Fører tilsyn med privat hjemmeundervisning 
 • Saksbehandling spesialundervisning i private skoler 
 • Behandle søknad om skolebytte 
 • Gjesteelever bosatt utenfor Indre Østfold kommune

Barnevern

 • Tilsyn med barn i beredskaps-/fosterhjem 
 • Samvær