Psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte

Familieteamet er et psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte.

Det kan være flere årsaker til at barn og ungdom strever i livene sine. Å hjelpe barn og unge handler ofte om å hjelpe foreldre først.

  • vi har samtaler med barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene/familien
  • vi har samtaler og veiledning til foreldre uten barnet/ungdommen for å få råd om foreldrerollen og om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de strever med
  • vi jobber forebyggende gjennom samarbeid, konsultasjon og opplæring til barnehager, skoler og andre instanser knyttet til temaer rundt psykisk helse
  • vi tilbyr Cos P kurs i samarbeid med helsestasjon og barnehager
  • vi har tilbud til gravide som opplever psykiske reaksjoner knyttet til graviditet, fødsel eller til det å bli forelder

Ta kontakt med oss

Når man har det vanskelig er det mange veier til å få det bedre. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, så vi sammen kan utforske hva dere trenger.

Barn/ungdom og familier kan selv ta kontakt med Familieteamet. Du trenger ikke ta kontakt med lege for å få hjelp hos oss.

Samarbeidspartnere kan ta kontakt på vegne av barn/ungdom/familien. Det er viktig at den tas kontakt på vegne av selv ønsker et tilbud.

Kontakttelefon 940 19 297

Telefontid er kl. 13.00-15.00 mandag til fredag.

Eller du kan benytte kontaktskjemaet vårt:

Kontakt oss i familieteamet her