Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Home-Start

Det er gode, men travle hverdager med småbarn i hjemmet. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ønsker du hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten?

Home-Start Familiekontakten kan tilby

• et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger

• en voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn

• praktisk hjelp og støtte

• en pustepause i hverdagen

• besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer

• et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

• Familier med minst ett barn under skolealder

• Familier som selv ønsker en familiekontakt

• Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn

• Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

En du kan stole på

• Alle som ønsker å bli en familiekontakt, må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer

• Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov

• Familiekontakten har taushetsplikt

• Familiekontakten må levere politiattest

Ønsker du en familiekontakt?

Klikk her for å ta kontakt direkte med din lokale avdeling