Home-Start

Home-Start

Det er gode, men travle hverdager med småbarn i hjemmet. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ønsker du hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten?

Ønsker du å bli frivillig familiekontakt? 

Er du nysgjerrig på vårt arbeid og vil bidra som frivillig familiekontakt? 
Alle som vil bli familiekontakter blir invitert til et forberedelseskurs hos Home-Start Familiekontakten Indre Østfold på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

Bli frivillig familiekontakt

Påmelding til kurs for frivillige

Påmelding til kurs for frivillige

Vi starter opp kurs for nye frivillige etter forespørsel, vår og høst.

Sted: Askim/Trøgstad/Mysen

Tidspunkt: 3 timer èn dag i uken over 7 uker = 20 timers kurs

Politiattest må leveres.

Ved stor etterspørsel om kveld, kan kurset også kjøres på kveldstid.

Home-Start Familiekontakten kan tilby

 • et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger
 • en voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
 • praktisk hjelp og støtte
 • en pustepause i hverdagen
 • besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer
 • et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier med minst ett barn under skolealder
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt
 • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt, må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov
 • Familiekontakten har taushetsplikt
 • Familiekontakten må levere politiattest

Ønsker du en familiekontakt?

Ta kontakt med oss her