Familieteam (psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte)

Familieteam (psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte)

Familieteamet er et psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte.

Det kan være flere årsaker til at barn og ungdom strever i livene sine. Å hjelpe barn og unge handler ofte om å hjelpe foreldre først.

  • Vi har samtaler med barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene/familien.
  • Vi har samtaler og veiledning til foreldre uten barnet/ungdommen for å få råd om foreldrerollen og om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de strever med.
  • Vi jobber forebyggende gjennom samarbeid, konsultasjon og opplæring til barnehager, skoler og andre instanser knyttet til temaer rundt psykisk helse.
  • Vi har tilbud til gravide som opplever psykiske reaksjoner knyttet til graviditet, fødsel eller til det å bli forelder.

Vi tilbyr følgende kurs:

Ta kontakt med oss

Når man har det vanskelig er det mange veier til å få det bedre. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, så vi sammen kan utforske hva dere trenger.

Barn/ungdom og familier kan selv ta kontakt med Familieteamet. Du trenger ikke ta kontakt med lege for å få hjelp hos oss.

Samarbeidspartnere kan ta kontakt på vegne av barn/ungdom/familien. Det er viktig at den det tas kontakt på vegne av selv ønsker et tilbud.

Kontakttelefon: 940 19 297

Telefontid er kl. 13.00-15.00 mandag til fredag. Du kan også bruke kontaktskjemaet vårt.

Kontakt oss i familieteamet her