Velkommen til jordmortjenesten

Velkommen til jordmortjenesten

Kommunens jordmødre er samlet ved helsestasjonen i Mysen.

Ta kontakt med oss på telefon 69 70 22 00

Jordmortjenesten følger den gravide og hennes nye familie gjennom svangerskap og barseltid, og samarbeider med helsesykepleier, sykehus og fastleger når det er behov for det. Jordmortjenesten gjør en viktig jobb i å sikre god helse, og i å veilede og trygge den gravide og hennes familie. Vi har et mål om å kunne tilby time i løpet av en uke etter at den gravide kontakter oss, og vi er tilgjengelige på telefon hver ukedag, dersom det er behov for en prat.

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg og kan velge om hun vil gå til fastlege og/eller jordmor. Tilbudet er gratis og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at du og barnet har det best mulig.

Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å være med den gravide til konsultasjon.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi arbeider med utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. I den forbindelse går vi blant annet gjennom

 • livsstilsamtale som tar opp røyking, alkohol, rus, kosthold, trening og tidligere belastende erfaringer
 • helsetilstand hos den gravide, arvelige sykdommer i familien og eventuelt kroniske sykdommer
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon med tanke på graviditet
 • blodprøvetaking relatert til svangerskapsoppfølging
 • vanlige plager, endringer og bekymringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • fødetilbud
 • rutinemessige undersøkelser av blodtrykk, urin og hvordan magen vokser
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • samliv og foreldrerollen
 • prevensjonsveiledning
 • forskrivning og innsetting av langtidsvirkende prevensjon (spiral/p-stav)
 • samtale etter abort

Les mer om svangerskapskontroller på helsenorge.no

Her finner du råd om covid-19/ korona til gravide og ammende

Vi oppfordrer alle gravide til å se filmen "Kjenn liv" når svangerskapet har kommet til uke 24. Barnets bevegelser i magen forteller deg om babyen har det bra. Bli kjent med hva som er normalt for ditt barn. Hvis du er bekymret for barnets bevegelser er det viktig at du tar kontakt med sykehuset.

Se filmen "Kjenn liv" her